Referens 1

Vi har arbetat som konsulter, inom energitrading, hos Vattenfall sedan 2002.

Referens 2

Genom vår erfarenhet inom bl.a. Trading och Capital Markets har vi levererat konsulttjänster till SEB sedan början på 2000-talet.

Referens 3

Vi har levererat konsulttjänster, inom testområdet, till Nasdaq vid flera tillfällen. Nu senast sedan 2019.

Referens 4

Inom telekomsektorn växer nya tjänster fram hela tiden. Vi har haft förmånen att hjälpa Tele2 med det sedan 2018.

Referens 5

Genom vår erfarenhet inom bl.a. Trading och Capital Markets har vi levererat konsulttjänster till Handelsbanken sedan början på 2000-talet.

Referens 6

Genom vår erfarenhet inom bl.a. Trading och Capital Markets har vi levererat konsulttjänster till Swedbank sedan början på 2000-talet.

Referens 7

Genom vår erfarenhet inom bl.a. Trading och Capital Markets har vi levererat konsulttjänster till Svensk Exportkredit sedan början på 2000-talet.