aLVALEX Solutions AB

Tillvägagångssättet att förse Sveriges företag med konsultkompetens, inom IT-området, såg ut på ett sätt 1995. Inköpsprocessen var annorlunda. Den tekniska utvecklingen och sättet att kommunicera började så sakteliga ta fart. Idag, på 2020-talet, lever vi i en annan tid. Vi var med 1995 och har utvecklats med våra kunder för att möta behoven som hela tiden förändras.

Läs mer

Vad säger våra kunder?

En viktig uppgift är att ta hand om befintliga, i vissa fall föråldrade, IT-miljöer och transformera dessa till dagens behov. För att göra detta på ett kostnadseffektivt sätt krävs det en förståelse för verksamhet och teknik. Den har vi.

Läs mer

Våra tjänster

Att utge sig för att kunna allt skapar ingen trovärdighet. Vi fokuserar på utvecklingsprocessen, testning av systemen och ser till att det fungerar när det väl är i drift.

Läs mer

Går det att recykla IT-miljöer?

Vi tror det. För att kunna återvinna delar av de enorma investeringar, på IT-området, som många företag gjort de senaste 20-25 åren behövs det framförallt två saker. En förståelse för vår kunds verksamhet och dess slutkunder samt en gedigen kunskap för hur äldre teknik skiljer sig från ny. Det har vi.