Vilka är aLVALEX?

Vi på aLVALEX började vår gemensamma resa redan vid millennieskiftet. Då var våra kunders utmaning den mytomspunna millenniebuggen eller ”Y2K”, som det kallades i folkmun. Begreppet myntades redan 1995, i ett e-postmeddelande sänt av en programmerare från Massachusetts vid namn David Eddy.

Idag är detta historia och utmaningarna helt andra. I takt med digitaliseringens frammarsch pratar vi numera  bl.a. om molnintegration, tillgänglighet, säkerhet inom olika områden och Internet of Things (IoT), dvs ickemänskliga enheter som tar emot instruktioner och utför olika aktiviteter baserat på inkommande information.

Genom lång erfarenhet av verksamhetskritiska system i större organisationer och teknisk kompetens inom nya områden hjälper vi våra kunder att hantera dessa utmaningar.