aLVALEX ska vara den självklara samarbetspartnern inom konsultation inom kritiska IT-stöd. Genom kunskap, erfarenhet och lyhördhet ska aLVALEX erbjuda lösningar som genererar största möjliga kundnytta. Miljö är en viktig del i vårt arbete.

Detta uppnår vi genom att:

  • leverera produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav, behov och förväntningar samt uppfyller gällande lagkrav.
  • leverera tjänster med rätt kvalitet och i rätt tid
  • aktivt verka för att våra medarbetare är engagerade, motiverade och kompetenta och motivera dem till delaktighet i vårt miljö- och kvalitetsarbete
  • säkerställa att vi förstår kundens behov samt genom lyhördhet och kontinuerlig dialog, föreslå de lösningar som är mest fördelaktiga för kundens verksamhet
  • hålla en hög servicegrad i alla våra uppdrag
  • beakta resurssnålhet och kretsloppstänkande vid val av produkter och vid planering av resor och transporter
  • erbjuda klimatsmarta alternativ samt förmedla ett ökat miljötänkande i kontakter med kunder och leverantörer
  • ständigt förbättra vår verksamhet samt vidareutveckla relationerna med våra kunder och leverantörer

Här laddar du ner vår kvalitets och miljöpolicy